ДЕТАЛИ

Tomor Dağı'nda yapılan Ali Abbas yani Celal Abbas Anma etkinliklerinden dönerken, ilk önce Tiran'a Dünya Bektaşiler Birliği Merkezi'ne, sonrasında ise Türk Cemal Baba olarak anılan türbe ve tekkenin bulunduğu Elbasan'a uğradık. Burada tesadüfen bir muhabbet sofrasına denk geldik...
Nefesler söylendi, dualar edildi. Abdülmüttalip Bekiri Derviş de bir Türkçe Nefes söyledi.
Geleneğimizi, inancımızı yaşatanların ve
Nefes söyleyenlerin demine hü...

23 Ağustos 2018
Elbasan, Arnavutluk

AYHAN AYDIN'LA BALKANLAR: DERVİŞ ABDÜLMÜTTALİP BEKİRİ NEFES, ELBASAN TEKKESİ скачать видео - Download