H.C. Lin

View:

EM TM HIU L CY LP 3 Tiu hc Lin Kh Khoi Chu Hng Yn

3 г. назад

Đây là một họat động trải nghiệm sáng tạo. Tham gia hoạt động này, học sinh được tham quan các khu vườn, được tìm hiểu thực tế về hình dạng,...

永嘉集 第01集 360p

5 г. назад

台中太平佛藏山慈光寺、慈光禪學研究所惠空法師講述。 http://www.fozang.org.tw 禪宗稱圓頓,稱當下即是,自古即被視為上上根器之法門。永嘉大師講...

卡農 Canon

9 г. назад

Dublin Youth musician string orchestra , Taoyuan, Taiwan as well as lots of friends favored in music gathered in performance hall of Wu-Ling high school to ...

2018 08 31 渝姍全少盃初登場

3 мес. назад

2018 08 31 渝姍全少盃初登場.

Autonomous Alignment of Peg and Hole by Force/Torque Measurement for Robotic Assembly

2 г. назад

Te Tang, HC Lin, Y. Zhao, WJ Chen, and M. Tomizuka. "Autonomous alignment of peg and hole by force/torque measurement for robotic assembly.

2018 09 21 公明社區107年中秋聯歡晚會

3 мес. назад

2018 09 21 公明社區107年中秋聯歡晚會.

蜂鷹之戰

3 г. назад

WCnoBEAT - Meu Mundo FT. Mc Cabelinho, PK, Mc Hariel & Orochi (Clipe Oficial)

11 мес. назад

Medellin Records 2018 @WCnoBEAT [18k] #ÈoRapÉoFunk Escute onde quiser: https://ONErpm.lnk.to/WCnoBeat FICHA TÉCNICA : *Música: Meu Mundo ...

2018 08 31 女子組 蠅量級競賽

4 мес. назад

說明.

Chopin Fantasie Impromptu performed by Jason Lin

9 г. назад

This practice piece recorded in 8/16/2009, is my frequently request to my eldest son, Jason. He is not quite satisfied with his performance. As my encouragement ...

20091226_bungy jumping.AVI

9 г. назад

20180722 10 E John The Lion King

5 мес. назад